Všetko
Bicie
Činely
Hardware
Perkusie
Ostatné

Všeobecné podmienky

  • drumbazar.eu je bubenícky inzertný server zameraný výlučne na bicie nástroje a príslušenstvo prevádzkovaný spoločnosťou Drumpark s.r.o. ďalej len prevádzkovateľ
  • Stránka umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov
  • Prevádzkovateľ servera drumbazar.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a dosah inzerátov, ani za priame či následné škody vzniknuté na základe zverejnených inzerátov na poskytnutom priestore servera
  • Za obsah inzerátu je zodpovedný výhradne jeho zadávateľ, ktorý vedomým zadaním nesprávnych, klamlivých či zavádzajúcich údajov a informácií vedome porušuje zákony Slovenskej a Českej republiky
  • Inzerát ma platnosť 60 dní. Po uplynutí tejto doby bude automaticky zmazaný.

Spracovanie osobných údajov

  • Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
  • Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú služby Servera a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjekt osobných údajov.
  • Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch budú po pol roku od vloženia vymazané.