Všechno
Bicí
Činely
Hardware
Perkuse
Ostatní

Pravidlá serveru drumbazar.eu

 • inzerát môže obsahovať ponuku viacerých produktov alebo služieb
 • pre zadanie ďalšieho produktu alebo služby od toho istého inzerenta je nutné zadať nový inzerát
 • inzerát je užívateľ povinný umiestniť do zodpovedajúcej kategórie

Prevádzkovateľ serveru si vyhradzuje právo vymazať inzerát, ktorý:

 • nie je zaradený v správnej kategórii
 • má ako prílohu obrázky, ktoré nezodpovedajú inzerátu
 • podal obchodník alebo iná osoba, ktorá s hudobnými nástrojmi obchoduje, s výnimkou prevádzkovateľa
 • obsahuje hypertextové či iné odkazy na akékoľvek maloobchodné, veľkoobchodné predajne, prevádzky, e-shopy alebo iné podnikateľské subjekty. Výnimkou sú odkazy na výrobcov, ktorí NEPOSKYTUJÚ na svojich stránkach maloobchodný online predaj
 • porušuje zákony Slovenskej a Českej republiky
 • je v rozpore s etickým kódexom
 • uzná prevádzkovateľ za nevhodný
 • akokoľvek porušuje pravidlá servera drumbazar.eu